AKSHAR INDUSTRIES

Contact Us

AKSHAR INDUSTRIES
Marketing Office: 7B-104, Sindhudurg Society, Sadgurunagar, Devipada, Borivali (East),
Mumbai - 400066, Maharashtra, India
Key Personnel
Ms. Kalpana Poddar
(MD)
Mobile: +919206073729
Mr. Divyesh Mashruwala
(Founder)
Phone:
+919206073729